Referanslar

 • Kompostun Bitki Yetiştiriciliğinde ve Çim Sahalarda Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Projesi (TÜBİTAK, 2007)
 • Evsel Atıksular ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı Yoluyla Yenilenebilir Enerji (Biyometan) Geri Kazanım Teknolojilerinin Araştırılması (TUBİTAK Projesi, İTÜ, 2009)
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Katı Atık Bertarafının Mevcut Durum Analizi ve Atık Yönetim Planı Hedefleri Teknik Raporu Hazırlanması için Gerekli Verileri Temini (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2009)
 • Efteni Gölü Rehabilitasyonu için Yerel Verilerin Temini (2009)
 • Temiz Çevre Elektronik Eğitimi (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009)
 • Katı Atık Ana Planı II. Aşama Projesi (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008-2009)
 • Tersakan Havzası Entegre Koruma Eylem Planı Projesi (Amasya Valiliği, 2009)
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Yönetim Planı Projesi (KBB, 2009)
 • 11 Öncelikli Havza için Havza Koruma Eylem Planları (TÜBİTAK MAM, 2010)
 • Entegre Katı Atık Yönetimi e-Eğitim Projesi (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010)
 • Tıbbi Atık Yönetimi e-Eğitim Projesi (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2011)
 • Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletimi Personel Eğitimi (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2011)
 • Bodrum Yarımadası Katı Atık Yönetim Planı Projesi (Derya Müh, 2011)
 • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Havza Koruma Yönetmeliği Revizyonu Projesi (Çevre veŞehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2011)