Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
Biosfer Anasayfa BİOSFER ÇEVRE

Biosfer Çevre

BİOSFER

Haziran 2006 tarihinde kurulan BİOSFER, ilaç, gıda ve endüstriyel biyoteknoloji alanlarında ve özellikle çevre biyoteknolojisi konusunda, danışmanlık, proje ve eğitim çalışmalarıyla faaliyetine başlamıştır. Eylül 2008 tarihinden itibaren Çevre Departmanı açılan BİOSFER’in uzmanlık alanı, çevre sektöründe katı atık, tıbbi atık ve diğer özel atıkların yönetimine odaklanmış olup, çevre yönetimi, havza yönetimi ve ilgili konularda danışmanlık, proje ve eğitim hizmeti verilmektedir. 2010 yılından bugüne dek sektörel eğitimlerin elektronik formata aktarılması üzerine uzmanlaşmakta olup, 2011 yılında e-eğitim konusuna özel ağırlık verilecektir. Danışmanlık projeleri ve özellikle eğitim çalışmaları, Üniversiteler ile yoğun işbirliği halinde sürdürülmektedir. Öncelikli projeler bugüne değin, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü ve Sabancı Üniversitesi ile yürütülmüştür.

e-EĞİTİM İdari ve teknik kadroların karar aşamalarına etkin olarak katılabilmeleri için teknik altyapılarının sağlam olması, temel ve güncel bilgilere sahip olmaları bir zorunluluktur. Günümüz teknolojilerinin sunduğu imkanlar sayesinde istenen bilginin seçilen hedef kitleye hızlı, pratik ve etkin bir şekilde aktarılmasını sağlayan elektronik eğitim (e-eğitim), artık Türkiye’de çevre sektöründe de uygulanabilecektir. E-eğitimin klasik yöntemlere nazaran daha etkin bir öğrenme ortamı sunarak artan bir oranda tercih edilmesinin başlıca sebepleri şunlardır:

• Zaman ve mekandan bağımsız olarak eğitim yapabilme,
• Aynı anda istenilen sayıda kişiye ulaşabilme,
• Eğitimin bireysel olarak alınabileceği, günlük programa en uygun zaman dilimini seçebilme,
• Yüz yüze eğitimlerde ortaya çıkan farklı öğrenme hızları ve ön bilgi sevi
yelerinin neden olabileceği olumsuzlukları ortadan kaldırabilme,
• Bir eğitmenin ve bir sınıfın fiziksel varlığına gereksinim duyulmaması nedeniyle ciddi bir maliyet tasarrufu sağlama,
• Eğitim içeriklerinde resim, ses, animasyon, video gibi mültimedya araçlarının kullanımına müsaade eden zengin bir altyapı sunma,
• Kendi kendine öğrenmeyi sağlama ve katılımcılarda bu yeteneğin geliştirilmesine katkıda bulunma,
• İletişim araçları aracılığıyla eğitim sağlayıcılarına soru sorma ve bilgi alma olanağı sağlama,
• Tekrar edebilme özelliği ile konuları pekiştirilmesine olanak sağlama,
• Hızla güncelliğini yitiren bilgilerin, güncel bilgiler ile anında değiştirilerek ilgili tüm kişilere kısa sürede aktarabilme.

WEBİNAR Son yıllarda gelişen iletişim metotları sayesinde, internet üzerinden farklı yerlerdeki konuşmacıları ve katılımcıları bir araya getirmek amacıyla, web semineri (Webinar) teknolojisi geliştirilmiştir. Webinar, önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş bir zamanda, belirli bir internet adresi üzerinden yayına açılıp kapanan, önceden ücretli veya ücretsiz olarak katılımcı kaydı alınabilen, katılımcıların seminer esnasında çevrimiçi olarak soru sorabildikleri ve sorularına cevap alabildikleri, yeni çağ bilgisayar seminerleridir.

ÇEVRE PORTALI Çevre Portalı, mühendis, çevre görevlisi, tekniker, üniversite öğrencisi, akademisyen ve üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere, tüm sektör paydaşlarını bir araya getirme hedefiyle, 2010 yılında BİOSFER tarafından erişime açılmıştır. Portalde yer alan, değerli öğretim üyelerimizce paylaşılmış bilimsel ve sektörel çalışmalardan, üye olmak koşulu ile faydalanılmaktadır. Çevre mevzuatı, yayınlanmış uluslararası ve ulusal makaleler, sempozyum bildirileri ve ilgili teknik raporlar da kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Çevre Portali Linki

ÇEVRE FIRSATLARI BİOSFER, çevre sektöründe farklı ihtiyaçlara hitap eden fırsatları, tek bir adreste derleyerek bir ilke imza atmıştır. Çevre Fırsatları'na, Çevre Portalı ve Facebook Sosyal Ağı üzerinden ulaşılabilmektedir. Aşağıdaki konularla ilgili güncel bilgiler için, ilgili web adreslerini düzenli olarak ziyaret edebilirsiniz:

• Eğitim Fırsatları - Akademik Kadro Fırsatları
• İhale Fırsatları
• İş İlanları
• Burs Olanakları
• Toplantı - Seminer Organizasyonları
• AB Projeleri
• Sertifika - Kurs Programları
• Mevzuat Değişiklikleri

Çevre Portalinde Çevre Fırsatları Linki

Facebookta Çevre Fırsatları Linki

REFERANSLAR

 • Kompostun Bitki Yetiştiriciliğinde ve Çim Sahalarda Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Projesi (TÜBİTAK, 2007)
 • Evsel Atıksular ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı Yoluyla Yenilenebilir Enerji (Biyometan) Geri Kazanım Teknolojilerinin Araştırılması (TUBİTAK Projesi, İTÜ, 2009)
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Katı Atık Bertarafının Mevcut Durum Analizi ve Atık Yönetim Planı Hedefleri Teknik Raporu Hazırlanması için Gerekli Verileri Temini (KBB, 2009)
 • Efteni Gölü Rehabilitasyonu için Yerel Verilerin Temini (2009)
 • Temiz Çevre Elektronik Eğitimi (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009)
 • Katı Atık Ana Planı II. Aşama Projesi (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008-2009)
 • Tersakan Havzası Entegre Koruma Eylem Planı Projesi (Amasya Valiliği, 2009)
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Yönetim Planı Projesi (KBB, 2009)
 • 11 Öncelikli Havza için Havza Koruma Eylem Planları (TÜBİTAK MAM, 2010)
 • Entegre Katı Atık Yönetimi e-Eğitim Projesi (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010)
 • Tıbbi Atık Yönetimi e-Eğitim Projesi (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2011)
 • Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletimi Personel Eğitimi (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2011)
 • Bodrum Yarımadası Katı Atık Yönetim Planı Projesi (Derya Müh, 2011)
 • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Havza Koruma Yönetmeliği Revizyonu Projesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2011)